Menu Luk

Gadstrup IF status

Siden sidst: Der er blevet afholdt generalforsamling og referat kan findes på hjemmesiden ligesom formandens beretning for året der er gået. Der er ikke sket ændringer i forretningsudvalg, dog er der i hovedbestyrelsen kommet ny til idet Tennis afdelingen har fået ny bestyrelsessammensætning.

Gadstrup IF hovedbestyrelse har derudover haft et visionsmøde, hvor vi gennemgik nuværende situation, og hvordan vi sammen kunne se en fremadrettet struktur og fælles indsats for at styrke vores afdelinger og idrætten i Gadstrup området.  Det grundlæggende er stadig fællesskabet og opbakningen til både hovedforening og afdelingerne under. Det er vigtig at man anerkender og accepterer den organisation som fungerer som moderorganisation. Det er nogle gode og selvstændige afdelinger, som generelt fungerer under paraplyen Gadstrup IF, men der er fortsat behov for at stå sammen og få samarbejdet til at fungere i lokalmiljøet med respekt for hinanden.

I forlængelse af de ord og tanker, var det en fornøjelse endnu engang at modtage et bidrag fra Viby Genbrug, som igen i år havde valgt at støtte Gadstrup IF, så vi kan arbejde videre hen mod de fælles værdier og aktiviteter, som vi gerne vil have sat i stilling i løbet af det næste års tid. Disse aktiviteter vil gavne lokalsamfundet og idrætten for alle uanset køn og alder, så vi siger tak til Viby Genbrug, vi vil bruge støtten med omtanke for at alle får mest muligt ud af det.

Derfor vil vi allerede nu bede alle børn, voksne, søskende, familier om at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 22 august, hvor alle afdelinger vil være aktive og byde på åben hus og sjove oplevelser til hele familien, hele dagen. Vel mødt til SPortAktivitetSjov dag “GIF SPAS DAG”, vi glæder os til at se dig og din familie til en dejlig dag.