Menu Luk

Ramsø Hallen, hvad skal der ske

I maj 2016 brændte hal 2 i Ramsø Hallen. Det var et stort og hårdt slag for især gymnastikafdelingerne.

Henover sommeren har der været mange dialoger med kommunen især igennem Ramsø Hallens Bestyrelse og halinspektøren. Kort forinden branden havde hallens bestyrelse indgivet et forslag til den samlede udvidelse og herunder prioriteringer jf. GIF’s input til det samlede prospekt. Der var tale om en fase 1-2-3, som alt i alt ville ende på ca. 18 mio kr.

Pga. branden blev der omfordelt lidt på denne indstilling og situationen er lige pt., at hal 2 bliver genopbygget men med udvidelse ift. gymnastikkens prioritering og forhold bliver optimeret.

I midten af september var der budget høring for Roskilde kommune budget 2017 samt stratetisk anlægsbudget frem til 2020. I 2017 er der afsat 7,2 mio kr. til genopbyggelse af hal 2 inkl. optimering af forhold for gymnastikken. Men de resterende 8+ mio kr. som længe har været afsat i en samlet pulje af 15 mio kr. var pludselig væk i kommunens stratetiske anlægsbudget. Derfor har der været på flere områder været stor frustration og bekymring for om man pludselig har slået bak og Ramsø Hallen ikke længere kan få den meget længe og ikke mindst nødvendige udvidelse til især motionsafdelingen, som har til huse i pavilloner, som ikke kan forvente at få yderligere dispensation til idrætsfaciliteter i 2020.

Ramsø Hallens bestyrelse, Roskilde Idræts Union og Gadstrup IF samt Gadstrup Motion har derfor alle indgivet høringssvar på det kommunale budget. Deadline var 20 september, og alle høringsvar kan læses på denne side:

Høring af forslag til budget 2017 Roskilde Kommune

GIF høringssvar budget 2017

Hvordan det samlede billede og investering ender, ved vi endnu ikke, men der bliver kæmpet med næb og klør for at fastholde den samlede og meget tiltrængte udvidelse af Ramsø Hallen.