Menu Luk

Nytårshilsen januar 2018

Nytårshilsen fra Gadstrup IF

2018 er vi kommet ind i med masser af oplevelser med i bagagen fra 2017.

2017 har i Gadstrup IF været et år både med kendte arrangementer og aktiviteter, men også nye tiltag har set dagens lys i årets løb.

2017 blev året, hvor vi fik hul på bylden til at finde de sidste midler til at anlægge en multibane i samarbejde med afdelingerne under GIF samt Gadstrup Skole. Anlæggelsen er i skrivende stund i gang og når temperaturerne bliver lidt mere stabile i løbet af foråret, vil det sidste belægning mv. gøres færdigt. En multibane som er kommet til med god og bred støtte fra: Nordeafonden, Lokale og Anlægsfonden, Østifterne, GIF’s venner, Roskilde kommune, Gadstrup Skole, Gadstrup IF, Gadstrup Fodbold, Gadstrup Motion, Gadstrup IF Gymnastik (GIFG). Og med god opbakning fra de omkring liggende institutioner i tilkendegivelser for brug af det samlede anlæg og initiativ. Vi glæder os til at tage anlægget i brug og ser frem til at skabe inspiration og udvikling i alle afdelinger samt for borgere i og omkring 4621 Gadstrup.

2017 har vi haft afholdt fastelavn i Ramsø Hallen, GIF SPASdag, og som noget nyt i år: Halloween i samarbejde med Dagli’ Brugsen, FDF, Gadstrup Bibliotek, Gadstrup Kirke og Team Ramsø U14/15 pigerne. En succesfuld aften, mon ikke en ny tradition i 4621 Gadstrup er skabt?

Alle afdelingerne har som altid haft fuld fart på hver deres idrætsområde. Fodbold, håndbold, motion, gymnastik, billard, tennis, badminton kan forsat dyrkes i og omkring Ramsø Hallen. Især for holdsport, håndbold og fodbold, har året været præget af samarbejde og udvikling med vores venner fra Viby IF. Team Ramsø har på den måde samlet sig til en børne- og ungdomsafdeling for Roskilde Syd, som skal favne både 4621 Gadstrup og 4130 Viby Sj. Håndbolden vil forsat være repræsenteret i begge byer med samlet fokus og træning i begge haller. Fodbolden har udvidet holdsamarbejdet VG fra senior til at indeholde ungdommen også. Et vigtigt tiltag for forsat at kunne tilbyde relevant og kvalitativ træning og fastholdelse af de unge i lokalområdet og en rød tråd videre op til seniorholdet, som forsat har god succes. At kunne tilbyde holdsport for alle aldre ser GIF som vigtigt element for forsat at være en attraktiv by og område at kunne bo og leve i for hele familien.

På den mere medalje og konkurrence prægede side af GIF afdelingerne, skal motion og GIFG samt RTG nævnes. Motionsafdelingen er forsat største afdeling og med mange innovative tiltag og improviseringer til træningsmåder og hold. Tak for jeres forsatte tro på at kunne motivere borgere i og omkring 4621 med jeres aktiviteter og tiltag på trods af forholdsvis simple vilkår og faciliteter. GIFG har i den grad også i 2017 taget nye skridt. Først og fremmest tiltaget med at få Grevinderne som en del af GIFG. Det bliver spændende at se, hvad det kan bringe med sig, når forholdene i den genopbyggede og udvidede hal 2 falder på plads i løbet af foråret. Samarbejdet mellem GIFG og motion på bl.a. kettlebell siden har også i 2017 givet afkast i form af medaljer. Tillykke til de som har knoklet hårdt og intens i årets løb og fået indfriet det i form af podiepladser og medaljer. RTG har også taget nye tiltag i 2017. Sammenlægning med HVG teamgym afdeling har betydet voksende medlemsskare og det skal i brug, når RTG i løbet af sommeren 2018 flytter træning mv. til RIB’en i Roskilde.

Genopbygning og udvidelse af hal 2 i Ramsø Hallen blev desværre forsinket i løbet af året. Det har forsat betydet mange udfordringer for træning og planlægning af gymnastikafdelingerne. Det, som så ud til at blive en julegave, blev til endnu en omgang ”riven i håret” for at få enderne til at hænge sammen endnu et par måneder. Logistikken har i den grad været udfordret og jeg vil gerne takke både bestyrelser, ledere, instruktører og trænere for indsatsen for at fastholde medlemmer på trods af disse vilkår. Vi håber i den grad, at hal 2 er klar til indvielse i marts måned, som planlagt.

2018 ser ud til at blive endnu et år med samarbejder og finpudsning af aftaler. Udover de faste arrangementer og aktiviteter i både Gadstrup IF og alle afdelingerne, vil 2018 være præget af færdiggørelse af multibane, endelig planlægning og gennemførelse af aktivitetsrute i samarbejde med Gadstrup Skole og Roskilde kommune til gavn og glæde for alle borgere i og omkring 4621, indvielse af hal 2. Og sidst men bestemt ikke mindst: at få lavet et godt og favnende oplæg for den videre udvikling af Ramsø Hallen. Det betyder inkludering af Gadstrup Motion og deres nuværende lokaler, som på ingen måde kan rumme den udvikling af aktiviteter afdelingen bidrager med. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi, GIF, i samarbejde med Ramsø Hallens bestyrelse, Roskilde kommune og motionsafdelingen får arbejdet helheden godt og grundigt igennem i 2018, så vi er klar i 2019 til at trække ærmerne op og komme i gang.

Vi glæder os til at se, hvad 2018 kan bringe med sig af oplevelser, og tænker med glæde tilbage på 2017 aktiviteter og fællesskaber for alle i og omkring 4621 Gadstrup. Tak til bestyrelser, udvalg, trænere, instruktører og alle medlemmer for forsat at skabe motivation og masser af idræt i fællesskaber for alle størrelser og aldre. Tak til GIF sponsorer og støtter igennem året: Dagli’ Brugsen Gadstrup, OK benzin mv., Viby Genbrug, Lions Ramsø, Snoldelev Maleren, Tømrer- og Snedkermester Henrik Blom Frederiksen, Ramsømagle Forsamlingshus.

GODT NYTÅR
Helle Eriksen, formand Gadstrup IF