Menu Luk

Natsport 2015-2016

Gadstrup IF har i de seneste år været en del af natsport. Og hvad er det nu lige natsport er….?

Natsport er en tanke om, at der den sidste fredag i hver måned, skal være sjov aktivitet i Ramsø Hallen med mulighed for, at alle kan deltage fra 4 klasse og op til 18 år dvs. inkl. ungdomsskolen. Natsport er skal være en aften i det lokale miljø med formål for de unge at komme ud og røre sig, hygge sig, være sammen i trygge rammer i gode sociale relationer og med voksne i nærheden, som de bl.a. kender fra klub og ungdomsskole.

Det er et samarbejde mellem Klub Roskilde Syd, afdeling Gadstrup, Gadstrup IF og Roskilde Ungdomsskole Syd. Parterne har netop været samlet igen for at få struktur, tanker, formål mv. pudset af inden natsport starter op igen fredag d. 25 september.

Der vil ca. hver anden gang være en bestemt sport/idræt i den første times tid, så både GIF’s afdelinger kan profilere sig og vise, hvad der kan tilbydes fast i løbet af ugen, men det kan også være “gæste”idrætter, som hentes udefra, så de unge kan få indblik i mange forskellige idrætsgrene og bevægelsesideer.

Vi byder velkommen til den første omgang natsport fredag d. 25 september fra k. 20.

dias1