Menu Luk

Generalforsamling 2017

Gadstrup IF generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30 i Ramsø Hallens mødelokale.

Dagsorden jf. vedtægt § 7:

1.     Valg af stemmetællere

2.     Valg af dirigent

3.     Forelæggelse af formandens beretning

4.     Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse

5.     Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse

6.     Behandling af eventuelt indkomne forslag*

7.     Valg:

1.     Valg af formand på ulige år (Helle Eriksen, indstilles til genvalg)

2.     Valg af næstformand på lige år (ej relevant)

3.     Valg af kasserer lige år (ej relevant)

4.     Valg af sekretær ulige år (Claus Nielsen er indtrådt som suppleant i løbet af året og er villig til valg)

5.     Valg af 2 suppleanter

6.     Valg af en revisor

7.     Valg af en revisorsuppleant

8.     Valg af medlemmer til repræsentative udvalg

9.     Eventuelt.

 

*Indkommet forslag omkring vederlagsfri overdragelse af jordstykke til Roskilde Kommune i forbindelse med genopbygning og udvidelse af hal 2 i Ramsø Hallen.

Kommunen har til den videre behandling og gennemførelse af udvidelse af hal 2 behov for, at generalforsamlingen bliver præsenteret for forslag om at overdrage et stykke af matrikel 2B, som GIF ejer, for at kunne få plads til den fulde udvidelse.

Forretningsudvalget har indledende behandlet forespørgsel fra Roskilde Kommune og har på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde, vedtaget at indgå denne vederlagsfrie overdragelse af det relevante antal kvadratmeter, som der er behov for. Med klausul for, at det skal vedtages på GIF generalforsamling samt fyldestgørende tegning over området og uden økonomiske konsekvenser for GIF. Roskilde Kommune afholder al økonomi omkring matrikeloverdragelse, opmåling, tinglysning mv.

Der vil senest ved selve generalforsamlingen tirsdag d. 21 marts blive fremvist yderligere detaljer af det relevante jordstykke, til generalforsamlingens godkendelse.